16
Pro

0
K-ASP Statistická regulace procesu (SPC)

K-ASP Statistická regulace procesu (SPC)

Kurz je určen manažerům kvality, technikům, kontrolorům kvality a všem ostatním zaměstnancům, kteří potřebují ve své praxi správně aplikovat statistickou regulaci procesu. Proč se kurzu zúčastnit Statistická regulace procesu patří mezi statistické metody a používá se pro kontrolu produkce, ale i řízení procesů. Metoda se používá v sériové výrobě a obecně pro analýzu hromadný jevů. Statistická [...]

29
Lis

0
K-QMB Základy metrologie

K-QMB Základy metrologie

Metrologie je technická disciplína, která zabezpečuje správnost a přesnost měření. Přínosem metrologie jsou záruky za kvalitu produktů, které se pohybují v mezích předepsaných zákazníkem. Máte-li ve Vaší organizaci velké množství měřidel, může Vám podnikový metrolog ušetřit velké prostředky, které byste vynaložili na externí kalibraci. Kurz je určen metrologům organizací, správcům měřidel a ostatním pracovníkům výrobních organizací, [...]

23
Srp

0
K-ELR Závazné povinnosti v systému EMS

K-ELR Závazné povinnosti v systému EMS

Kurz je určen všem zaměstnancům odpovědným za implementaci a řízení legislativních požadavků v organizaci, podnikovým ekologům, interním auditorům a manažerům EMS. Proč se kurzu zúčastnit Osvojíte si základní požadavky platných právních předpisů. Budete připraveni na provedení základního hodnocení souladu s legislativními předpisy a snížíte rizika případných postihů ze strany kontrolních a správních orgánů, např. České [...]

06
Dub

0
K-FNM Finanční řízení pro nemanažery

K-FNM Finanční řízení pro nemanažery

V přípravě Komu je kurz určen V přípravě Cíle kurzu V přípravě Proč se kurzu zúčastnit V přípravě Osnova V přípravě Odborný garant V přípravě Forma ukončení Na závěr bude účastníkům předáno osvědčení Stažení produktového listu kurzu Informace o kurzu Vám rádi zašleme v přehledném pdf souboru, vyplňte jméno a e-mail. Vaše jméno* Váš e-mail* [...]

10
Bře

0
K-GPS Výkresová dokumentace ve strojírenství GPS a GD&T

K-GPS Výkresová dokumentace ve strojírenství GPS a GD&T

Nabízíme seznámení se základními postupy pro předepisování rozměrových a geometrických tolerancí na výkresech ve strojírenství. Naučíme vás číst důležité informace ze strojírenských výkresů. Kurz Výkresová dokumentace ve strojírenství je určen pracovníkům, kteří pracují s výrobní a výkresovou dokumentací, především technikům a kontrolorům kvality. Doporučujeme také pracovníkům, kteří zabezpečují komunikaci se zákazníkem, řízení projektů a zabezpečování [...]

17
Úno

0
K-QAA Doškolení interních auditorů kvality

K-QAA Doškolení interních auditorů kvality

Obsah kurzu je založen na novém standardu ČSN EN ISO 19011:2019, který je návodem pro auditování více systémů managementu a přináší inovované postupy pro všechny auditory. Kurz je určen interním auditorům, kteří jsou odpovědní za provádění interních auditů systému managementu. Je vhodný pro zaměstnance útvaru interního auditu a pro zaměstnance, kteří se podílejí na plánování [...]

02
Dub

0
K-BCM Interní auditor kontinuity činností

K-BCM Interní auditor kontinuity činností

Komu je kurz určen Kurz je určen interním auditorům, manažerům rizik a vedoucím pracovníkům, kteří jsou v organizaci odpovědní za řízení provozu. Je vhodný pro všechny osoby zajišťující obnovu kritických provozních procesů, činností a funkcí. Předpokladem účasti jsou znalosti požadavků na systémy managementu, za které nesou odpovědnost. Popis kurzu Rozšiřující kurz k managementu rizik, orientovaný [...]

28
Led

0
K-RBA Risk Based Auditing

K-RBA Risk Based Auditing

Kurz je určen interním auditorům, projektovým manažerům a dalším pracovníkům, kteří jsou v organizaci odpovědní za řízení a posuzování procesních nebo projektových rizik v rámci řízení systému managementu. Kurz Risk Based Auditing je hodným doplňkovým vzděláváním pro auditory 2. a 3. stranou. Proč se kurzu zúčastnit Prostřednictvím praktických cvičení se seznámíte s reálnými přístupy k [...]

01
Říj

0
K-SEL-17 Praktický leadership

K-SEL-17 Praktický leadership

Leadership je přirozená schopnost vést lidi, která manažerům v roli vůdců umožňuje více využívat potenciál jednotlivců i spolupracujících týmů pro dosahování podnikových cílů. Pozitivní je, že se této dovednosti můžete naučit. Komu je kurz určen Kurz Praktický Leadershipje určen všem majitelům firem a manažerům podniků podílejícíchse na vrcholovém řízení organizace. Cíle kurzu Prezentovatnové perspektivy ISO [...]

01
Říj

0
K-EMA Interní auditor ISO 14001:2015

K-EMA Interní auditor ISO 14001:2015

Doškolení interních auditorů ISO 14001:2015 je určeno současným interním auditorům systému managementu ISO 14001:2015, manažerům EMS a ostatním zaměstnancům, kteří jsou v organizaci odpovědní za zavedení, správu a rozvoj environmentálního systému managementu. Proč se kurzu zúčastnit Osvojíte si požadavky norem ISO 14001:2015 a ISO 19011:2018. Naučíte se provádět hodnocení souladu s aktuálními požadavky na ochranu životního prostředí. [...]
Page 1 of 3