26
Kvě

0
K-PAA Audit produktu podle VDA 6.5

K-PAA Audit produktu podle VDA 6.5

Vyšší očekávání zákazníků, požadavky na bezpečnost, zákonné požadavky a používání elektronických součástek a softwaru vedou ke stále složitějším produktům. Použití produktového auditu napomáhá organizacím splnit náročná očekávání a požadavky zákazníků, včetně rizik souvisejících s funkčností a bezpečností produktu. Komu je kurz určen Kurz je určen auditorům systému kvality a produktu, manažerům kvality, technickým pracovníkům, kteří [...]

04
Led

0
K-APS Bezpečnost a shoda produktu

K-APS Bezpečnost a shoda produktu

Kurz je určen pro technické pracovníky odborných útvarů rozvoje dodavatelů, kteří jsou odpovědní za zajišťování vzorkování materiálů a dílů, včetně pracovníků oddělení nákupu, zabezpečování logistiky, kvality vstupních produktů  sériové výrobě a pracovníků výroby (zmocněnec pro bezpečnost produktu (zmocněnec pro bezpečnost produktu, projektový manažer, konstruktér, vedoucí projektu a pod.). Proč se kurzu zúčastnit Budou prezentovány požadavky [...]

26
Říj

0
K-AMS Analýza systému měření

K-AMS Analýza systému měření

Kurz je určen manažerům a technikům kvality, projektovým manažerům, inženýrům kvality, technologům a pracovníkům z předvýroby, kteří se podílejí na řízení výroby, zabezpečení vývoje produktu a procesu, a na projektech zlepšování výrobního procesu v automobilním průmyslu. Proč se kurzu zúčastnit Předpokladem úspěšné aplikace analýzy je správná volba metod, stanovení vhodné strategie a interpretace výsledků měření. [...]

13
Zář

0
K-AVQ Uvolnění výrobního procesu a produktu

K-AVQ Uvolnění výrobního procesu a produktu

Zajištění dodavatelské kvality podle předpisu VDA a/nebo PPAP je nedílnou součástí každého plánování kvality. Organizacím zapojeným v řetězci automobilního průmyslu nestačí zavést jen požadavky normy IATF 16949:2016, ale dodavatelé musí pochopit a naplnit očekávání svých zákazníků. Předpis VDA 2 shrnuje požadavky na vzorkování dodavatelů, včetně požadavků na předkládání dokumentace. Kurz je vhodný pro pracovníky útvaru [...]

26
Srp

0
K-MDA Interní auditor ISO 13485:2016

K-MDA Interní auditor ISO 13485:2016

Požadavky zákazníků na zajištění vysokého standardu kvaltiy a tlak na zavedení certifikovaného systému ISO 13485:2016 v celém životním cyklu zdravotnických prostředků se neustále zvyšuje. Na praktických příkladech si ukážeme, jak systém kvality zdravotnických prostředků efektivně prověřit interním auditem. Kurz je určen pracovníkům kvality, výroby a inženýringu organizací, které se zabývají návrhem, vývojem a výrobou zdravotnických [...]

17
Pro

0
K-ACT Základní nástroje pro automobilní průmysl (Core Tools)

K-ACT Základní nástroje pro automobilní průmysl (Core Tools)

V silně konkurenčním prostředí automobilního průmyslu mohou dodavatelé uspět, pokud porozumí všem požadavkům zákazníků. Nestačí porozumět pouze požadavkům standardu IATF 16949:2016, dodavatelé musí znát a důsledně používat základní nástroje (Core Tools). Kurz je určen pro technické pracovníky kvality a oddělení kontroly kvality. Je vhodný pro manažery projektů nových dílů, auditory a vedoucí odborných útvarů, kteří [...]

11
Pro

0
K-A8D Řešení problémů metodou 8D

K-A8D Řešení problémů metodou 8D

Problémy na pracovištích vznikají každý den. Převládá operativa, kterou po tomto kurzu můžete úspěšně redukovat, metoda 8D Vám může pomoci snížit náklady na řešení zákaznických vad či neshod. Nedostatky v kvalitě je důležité řešit komplexně, analyzovat příčiny vzniku vad a zavést opatření pro jejich předcházení. Kurz je určen všem pracovníkům, kteří jsou odpovědní za zabezpečování [...]

11
Pro

0
K-ABQ Základy systému managementu kvality v automobilním průmyslu

K-ABQ Základy systému managementu kvality v automobilním průmyslu

Seznamte se s požadavky normy IATF 16949:2016, který je společně s normou ISO 9001:2015 návodem pro zavedení, udržování a rozvíjení systému managementu kvality v automobilním průmyslu. Kurz je vhodný pro pracovníky útvaru kvality a pro technické pracovníky, kteří se podílejí na plánování a vzorkování, technické přípravě, sériové výrobě automobilních dílů, včetně výroby náhradních dílů nebo [...]

28
Lis

0
K-MDB ISO 13485:2016 Požadavky pro výrobce zdravotnických prostředků

K-MDB ISO 13485:2016 Požadavky pro výrobce zdravotnických prostředků

Kurz je určen pracovníkům kvality, výroby a inženýringu organizací, které se zabývají návrhem, vývojem a výrobou zdravotnických prostředků. Doporučujeme také pracovníkům, kteří mají zájem seznámit se s aktuálními požadavky normy ISO 13485:2016. Na příkladech z výrobní praxe si společně ukážeme, jak efektivně implementovat požadavky normy ISO 13485:2016 a naplnit požadavky zákazníků. Problematikou Vás provede PharmDr. [...]

26
Lis

0
K-APER Personální řízení z pohledu požadavků normy IATF 16949

K-APER Personální řízení z pohledu požadavků normy IATF 16949

Ukážeme Vám roli personálního útvaru v dodavatelských řetězcích automobilního průmyslu IATF 16949. Kurz je určen pracovníkům útvaru řízení lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoje. Zúčastnit se mohou také interní auditoři IATF 16949. Proč se kurzu zúčastnit Po absolvování kurzu se budete lépe orientovat v požadavcích norem ISO 9001 / IATF 16949 na personální řízení. Znalost požadavků [...]
Page 1 of 4