17
Pro

0
K-ACT Základní nástroje pro automobilní průmysl (Core Tools)

K-ACT Základní nástroje pro automobilní průmysl (Core Tools)

V silně konkurenčním prostředí automobilního průmyslu mohou dodavatelé uspět, pokud porozumí všem požadavkům zákazníků. Nestačí porozumět pouze požadavkům standardu IATF 16949:2016, dodavatelé musí znát a důsledně používat základní nástroje (Core Tools). Kurz je určen pro technické pracovníky kvality a oddělení kontroly kvality. Je vhodný pro manažery projektů nových dílů, auditory a vedoucí odborných útvarů, kteří [...]

11
Pro

0
K-A8D Řešení problémů metodou 8D

K-A8D Řešení problémů metodou 8D

Problémy na pracovištích vznikají každý den. Převládá operativa, kterou po tomto kurzu můžete úspěšně redukovat, metoda 8D Vám může pomoci snížit náklady na řešení zákaznických vad či neshod. Nedostatky v kvalitě je důležité řešit komplexně, analyzovat příčiny vzniku vad a zavést opatření pro jejich předcházení. Kurz je určen všem pracovníkům, kteří jsou odpovědní za zabezpečování [...]

11
Pro

0
K-ABQ Základy systému managementu kvality v automobilním průmyslu

K-ABQ Základy systému managementu kvality v automobilním průmyslu

Seznamte se s požadavky normy IATF 16949:2016, který je společně s normou ISO 9001:2015 návodem pro zavedení, udržování a rozvíjení systému managementu kvality v automobilním průmyslu. Kurz je vhodný pro pracovníky útvaru kvality a pro technické pracovníky, kteří se podílejí na plánování a vzorkování, technické přípravě, sériové výrobě automobilních dílů, včetně výroby náhradních dílů nebo [...]

28
Lis

0
K-MDB ISO 13485:2016 Požadavky pro výrobce zdravotnických prostředků

K-MDB ISO 13485:2016 Požadavky pro výrobce zdravotnických prostředků

Kurz je určen pracovníkům kvality, výroby a inženýringu organizací, které se zabývají návrhem, vývojem a výrobou zdravotnických prostředků. Doporučujeme také pracovníkům, kteří mají zájem seznámit se s aktuálními požadavky normy ISO 13485:2016. Na příkladech z výrobní praxe si společně ukážeme, jak efektivně implementovat požadavky normy ISO 13485:2016 a naplnit požadavky zákazníků. Problematikou Vás provede PharmDr. [...]

26
Lis

0
K-APER Personální řízení z pohledu požadavků normy IATF 16949

K-APER Personální řízení z pohledu požadavků normy IATF 16949

Ukážeme Vám roli personálního útvaru v dodavatelských řetězcích automobilního průmyslu IATF 16949. Kurz je určen pracovníkům útvaru řízení lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoje. Zúčastnit se mohou také interní auditoři IATF 16949. Proč se kurzu zúčastnit Po absolvování kurzu se budete lépe orientovat v požadavcích norem ISO 9001 / IATF 16949 na personální řízení. Znalost požadavků [...]

26
Zář

0
K-AHFP Harmonizovaná AIAG-VDA FMEA

K-AHFP Harmonizovaná AIAG-VDA FMEA

Dodavatelé v automobilním průmyslu čeká převratná změna hodnocení rizik. Pro nové projekty se musí zahájit analýza rizik podle harmonizovaného postupu AIAG-VDA FMEA. Naše první zkušenosti Vám ušetří čas a zbaví Vás obav při dohadování s náročnými zákazníky. Kurz vede zkušený profesionální auditor IATF. Kurz Harmonizovaná AIAG-VDA FMEA je určen pro kvalitáře, technology a pracovníky výroby odpovědné [...]

23
Srp

0
K-ELR Závazné povinnosti v systému EMS

K-ELR Závazné povinnosti v systému EMS

Kurz je určen všem zaměstnancům odpovědným za implementaci a řízení legislativních požadavků v organizaci, podnikovým ekologům, interním auditorům a manažerům EMS. Proč se kurzu zúčastnit Osvojíte si základní požadavky platných právních předpisů. Budete připraveni na provedení základního hodnocení souladu s legislativními předpisy a snížíte rizika případných postihů ze strany kontrolních a správních orgánů, např. České [...]

25
Úno

0
PPAP podle AS9145

PPAP podle AS9145

Norma AS9145 stanovuje požadavky na návrh a zavedení nových dílů do výroby, včetně zajištění dokumentace APQP a PPAP. Pokročilé plánování APQP začíná konceptem produktu, pokračuje osvojením výroby prostřednictvím zadání produktu, plánováním výroby, validací produktu a procesu, a končí použitím produktu a službami po dodání. Norma AS9145 doplňuje a integruje požadavky standardů pro letecký, kosmický a [...]

17
Úno

0
K-APA Vzorkování pro automobilní průmysl

K-APA Vzorkování pro automobilní průmysl

Uplatnění metody PPAP/VDA 2 během procesu schvalování dílů do sériové výroby poskytuje zákazníkům objektivní důkazy, že dodavatel je způsobilý zajistit výrobu dílu v požadované kvalitě, množství, včas a dodrží požadavky na způsobilost a efektivnost výrobního procesu. Krok za krokem Vás provedeme požadavky na vzorkování pro automobilní průmysl. Výstupem procesu PPAP/VDA 2 je kompletní dokumentace předkládaná [...]

02
Dub

0
K-LIE Doškolení interních auditorů AS9100D / EN 9100:2016

K-LIE Doškolení interních auditorů AS9100D / EN 9100:2016

Kurz je určen interním auditorům organizací, které mají zavedený systém managementu kvality podle normy AS9100, a pracovníkům, kteří plánují a řídí provádění interních auditů. Mohou se zúčastnit také pracovníci organizací, které mají zavedený systém managementu podle jiné normy (např. QMS, EMS), případně nemají zavedený systém žádný, pouze mají zájem pro provádění interních auditů využívat předpisy [...]
Page 1 of 3