17
Pro

0
K-ACT Základní nástroje pro automobilní průmysl (Core Tools)

K-ACT Základní nástroje pro automobilní průmysl (Core Tools)

V silně konkurenčním prostředí automobilního průmyslu mohou dodavatelé uspět, pokud porozumí všem požadavkům zákazníků. Nestačí porozumět pouze požadavkům standardu IATF 16949:2016, dodavatelé musí znát a důsledně používat základní nástroje (Core Tools). Kurz je určen pro technické pracovníky kvality a oddělení kontroly kvality. Je vhodný pro manažery projektů nových dílů, auditory a vedoucí odborných útvarů, kteří [...]

11
Pro

0
K-A8D Řešení problémů metodou 8D

K-A8D Řešení problémů metodou 8D

Problémy na pracovištích vznikají každý den. Převládá operativa, kterou po tomto kurzu můžete úspěšně redukovat, metoda 8D Vám může pomoci snížit náklady na řešení zákaznických vad či neshod. Nedostatky v kvalitě je důležité řešit komplexně, analyzovat příčiny vzniku vad a zavést opatření pro jejich předcházení. Kurz je určen všem pracovníkům, kteří jsou odpovědní za zabezpečování [...]

11
Pro

0
K-ABQ Základy systému managementu kvality v automobilním průmyslu

K-ABQ Základy systému managementu kvality v automobilním průmyslu

Seznamte se s požadavky normy IATF 16949:2016, který je společně s normou ISO 9001:2015 návodem pro zavedení, udržování a rozvíjení systému managementu kvality v automobilním průmyslu. Kurz je vhodný pro pracovníky útvaru kvality a pro technické pracovníky, kteří se podílejí na plánování a vzorkování, technické přípravě, sériové výrobě automobilních dílů, včetně výroby náhradních dílů nebo [...]

26
Lis

0
K-APER Personální řízení z pohledu požadavků normy IATF 16949

K-APER Personální řízení z pohledu požadavků normy IATF 16949

Ukážeme Vám roli personálního útvaru v dodavatelských řetězcích automobilního průmyslu IATF 16949. Kurz je určen pracovníkům útvaru řízení lidských zdrojů, vzdělávání a rozvoje. Zúčastnit se mohou také interní auditoři IATF 16949. Proč se kurzu zúčastnit Po absolvování kurzu se budete lépe orientovat v požadavcích norem ISO 9001 / IATF 16949 na personální řízení. Znalost požadavků [...]

26
Zář

0
K-AHFP Harmonizovaná AIAG-VDA FMEA

K-AHFP Harmonizovaná AIAG-VDA FMEA

Dodavatelé v automobilním průmyslu čeká převratná změna hodnocení rizik. Pro nové projekty se musí zahájit analýza rizik podle harmonizovaného postupu AIAG-VDA FMEA. Naše první zkušenosti Vám ušetří čas a zbaví Vás obav při dohadování s náročnými zákazníky. Kurz vede zkušený profesionální auditor IATF. Kurz Harmonizovaná AIAG-VDA FMEA je určen pro kvalitáře, technology a pracovníky výroby odpovědné [...]

17
Úno

0
K-APA Vzorkování pro automobilní průmysl

K-APA Vzorkování pro automobilní průmysl

Uplatnění metody PPAP/VDA 2 během procesu schvalování dílů do sériové výroby poskytuje zákazníkům objektivní důkazy, že dodavatel je způsobilý zajistit výrobu dílu v požadované kvalitě, množství, včas a dodrží požadavky na způsobilost a efektivnost výrobního procesu. Krok za krokem Vás provedeme požadavky na vzorkování pro automobilní průmysl. Výstupem procesu PPAP/VDA 2 je kompletní dokumentace předkládaná [...]

30
Říj

0
K-APS-17 Bezpečnost produktu a zvláštní znaky

K-APS-17 Bezpečnost produktu a zvláštní znaky

Kurz je určen pro pracovníky odborných útvarů dodavatelů pro automobilní průmysl, kteří jsou odpovědní za zajišťování vzorkování materiálů a dílů, včetně následného zabezpečování logistiky a kvality vstupních produktů v sériové výrobě. Proč se kurzu zúčastnit Budou prezentovány příklady specifických požadavků zákazníka týkající se bezpečnosti produktů (dílů pro automobilní průmysl). S bezpečností produktů souvisí řízení projektu [...]

30
Říj

0
K-APB-17 PPAP

K-APB-17 PPAP

Budou prezentovány příklady práce s dodavateli a zlepšování efektivnosti jejich dodávek s využitím principů štíhlého podniku. Účastníci si budou moci zkalibrovat své postupy a přístupy PPAP, resp. VDA2 pro práci s dodavateli. Budou mít možnost výměny zkušeností s využíváním „Potencionální analýzy“ (VDA 6.3) a dalších metod souvisejících se vzorkováním vstupních materiálů a dílů. Komu je [...]

30
Říj

0
K-APQ-17 APQP

K-APQ-17 APQP

Účastníci kurzu si osvojí používání záznamů k řízení projektu. Projektová dokumentace náběhu nového nebo modifikovaného dílu (Harmonogram projektu, APQP Checklist) Dokumentace pro schvalování zákazníkem Zkoušení a testování (AAR, Protokoly o zkoušce) Záznamy o měření (Měrový protokol, GRR, SPC) Specifické požadavky zákazníka (Status Report, 8D Report) Záznamy pro APQP (Studie vyrobitelnosti, Vzorkování, Control Plan) Komu je [...]

29
Říj

0
K-AFF Analýza zákaznických vad

K-AFF Analýza zákaznických vad

Kurz je určen pro pokročilé řešitele problémů využívajících přístupů „No Trouble Found“. Zúčastnit se mohou pracovníci odborných útvarů dodavatelů pro automobilní průmysl, kteří jsou odpovědní za provádění analýz kořenových příčin problémů materiálů a dílů ve fázi výroby, logistiky a servisu. Proč se kurzu zúčastnit Na kurzu budou prezentovány příklady specifických požadavků zákazníka týkající se bezpečnosti [...]
Page 1 of 2