23
Srp

0
K-ELR Závazné povinnosti v systému EMS

K-ELR Závazné povinnosti v systému EMS

Kurz je určen všem zaměstnancům odpovědným za implementaci a řízení legislativních požadavků v organizaci, podnikovým ekologům, interním auditorům a manažerům EMS. Proč se kurzu zúčastnit Osvojíte si základní požadavky platných právních předpisů. Budete připraveni na provedení základního hodnocení souladu s legislativními předpisy a snížíte rizika případných postihů ze strany kontrolních a správních orgánů, např. České [...]

01
Říj

0
K-EMA Doškolení interních auditorů ISO 14001:2015

K-EMA Doškolení interních auditorů ISO 14001:2015

Doškolení interních auditorů ISO 14001:2015 je určeno současným interním auditorům systému managementu ISO 14001:2015, manažerům EMS a ostatním zaměstnancům, kteří jsou v organizaci odpovědní za zavedení, správu a rozvoj environmentálního systému managementu. Proč se kurzu zúčastnit Osvojíte si požadavky norem ISO 14001:2015 a ISO 19011:2018. Naučíte se provádět hodnocení souladu s aktuálními požadavky na ochranu životního prostředí. [...]

08
Led

0

K-ENR-17 Novinky v předpisech odpadového hospodářství a chemických látek

Seznamte se s platnými požadavky zákonů a evropských nařízení v oblasti nakládání s odpady a používání chemických látek a směsí. Kurz je určen všem pracovníkům odpovědným za odpadové hospodářství a za nakládání s chemickými látkami, interním auditorům, podnikovým ekologům a manažerům EMS. Proč se kurzu zúčastnit Účastníci získají přehled o povinnostech původců odpadů a uživatelů chemických [...]

08
Led

0
K-ENB-17 Nová norma ISO 14001:2015

K-ENB-17 Nová norma ISO 14001:2015

Změna normy ISO 14001 je pro organizace příležitostí pro změnu zaměření podnikového systému environmentální managementu a pro zahrnutí strategických zájmů organizace. Seznamte se s aktuálními změnami v normě ISO 14001:2015. Komu je kurz určen Kurz je určen manažerům a auditorům EMS, a dalším osobám, které se chtějí seznámit se změnami v normě ISO 14001:2015. Cíle kurzu Vysvětlení nových [...]