16
Pro

0
K-ASP Statistická regulace procesu (SPC)

K-ASP Statistická regulace procesu (SPC)

Kurz je určen manažerům kvality, technikům, kontrolorům kvality a všem ostatním zaměstnancům, kteří potřebují ve své praxi správně aplikovat statistickou regulaci procesu. Proč se kurzu zúčastnit Statistická regulace procesu patří mezi statistické metody a používá se pro kontrolu produkce, ale i řízení procesů. Metoda se používá v sériové výrobě a obecně pro analýzu hromadný jevů. Statistická [...]

29
Lis

0
K-QMB Základy metrologie

K-QMB Základy metrologie

Metrologie je technická disciplína, která zabezpečuje správnost a přesnost měření. Přínosem metrologie jsou záruky za kvalitu produktů, které se pohybují v mezích předepsaných zákazníkem. Máte-li ve Vaší organizaci velké množství měřidel, může Vám podnikový metrolog ušetřit velké prostředky, které byste vynaložili na externí kalibraci. Kurz je určen metrologům organizací, správcům měřidel a ostatním pracovníkům výrobních organizací, [...]

10
Bře

0
K-GPS Výkresová dokumentace ve strojírenství GPS a GD&T

K-GPS Výkresová dokumentace ve strojírenství GPS a GD&T

Nabízíme seznámení se základními postupy pro předepisování rozměrových a geometrických tolerancí na výkresech ve strojírenství. Naučíme vás číst důležité informace ze strojírenských výkresů. Kurz Výkresová dokumentace ve strojírenství je určen pracovníkům, kteří pracují s výrobní a výkresovou dokumentací, především technikům a kontrolorům kvality. Doporučujeme také pracovníkům, kteří zabezpečují komunikaci se zákazníkem, řízení projektů a zabezpečování [...]

17
Úno

0
K-QAA Doškolení interních auditorů kvality

K-QAA Doškolení interních auditorů kvality

Obsah kurzu je založen na novém standardu ČSN EN ISO 19011:2019, který je návodem pro auditování více systémů managementu a přináší inovované postupy pro všechny auditory. Kurz je určen interním auditorům, kteří jsou odpovědní za provádění interních auditů systému managementu. Je vhodný pro zaměstnance útvaru interního auditu a pro zaměstnance, kteří se podílejí na plánování [...]

28
Zář

0
K-PQM Podnikový manažer kvality

K-PQM Podnikový manažer kvality

Proč se kurzu zúčastnit Seznamte se s požadavky na práci manažera kvality, vedoucího oddělení kvality nebo osoby odpovědné za celý systém managementu, která zastřešuje kvalitu v organizaci. Připravili jsme pro Vás kurz Podnikového manažera kvality. Získáte aktuální informace z oblasti managementu kvality a všeobecný přehled nezbytný pro efektivní vytváření, udržování a rozvoj podnikového systému řízení. [...]

06
Srp

0
K-QIA Interní auditor kvality ISO 9001:2015

K-QIA Interní auditor kvality ISO 9001:2015

Interní audit představuje efektivní kontrolní nástroj pro management. Předmětem auditu může být jak systém, tak jednotlivé procesy a produkty, nebo projekty.  Při provádění interních auditů je pro management organizace důležité zaměřovat se na efektivitu procesů a dosahované výsledky. Kurz je určen začínajícím interním auditorům, kteří si potřebují osvojit základní znalosti a dovednosti pro provádění interních auditů, [...]

06
Srp

0
K-QRM-17 Řízení podnikových rizik a ISO 9001:2015

K-QRM-17 Řízení podnikových rizik a ISO 9001:2015

Kurz je vhodný pro pracovníky odpovědné za řízení rizik, manažery kvality a vlastníky procesů. Zúčastnit se mohou auditoři, projektoví manažeři nebo konzultanti, kteří odpovídají za řízení procesních rizik a rizik v rámci řízení projektů. Proč se kurzu zúčastnit Účastníci kurzu získají přehled o změnách a o aktuálních požadavcích na řízení rizik v systémech managementu kvality [...]

06
Srp

0
K-MUL-17 Nové role managementu a ISO 9001:2015

K-MUL-17 Nové role managementu a ISO 9001:2015

Úvod do managementu kvality pro vrcholové vedení podniku. Komu je kurz určen Kurz je vhodný pro představitele vedení, manažery kvality a interní auditory působící v systémech managementu. Je určen také osobám, které se zajímají o novinky a vývoj systémů managementu kvality. Cíle kurzu Prostřednictvím praktických cvičení se účastníci naučí pracovat s novými pojmy Vedení, Kontext organizace nebo [...]

06
Srp

0
K-QDS-17 Digitální strategie a ISO 9001:2015

K-QDS-17 Digitální strategie a ISO 9001:2015

Kurz je vhodný pro pracovníky odpovědné za procesní řízení, správce dokumentace, manažery kvality a interní auditory působící v systémech managementu. Je určen také dalším osobám, které se zajímají o novinky a vývoj systémů managementu kvality. Proč se kurzu zúčastnit Získáte přehled o novinkách a aktuálních požadavcích na procesní řízení, dokumentované systémy řízení, včetně digitalizace dat. Budete se [...]

26
Úno

0
K-QUB-17 Jak zvládnout novou normu ISO 9001:2015

K-QUB-17 Jak zvládnout novou normu ISO 9001:2015

Certifikační společnost NQA pořádá pro své klienty a širokou odbornou veřejnost kurzy, semináře a konference o nejnovějších trendech v managementu kvality. Jak zvládnout novou normu ISO 9001:2015 je intenzivní kurz, který vám formou workshopů přiblíží požadavky na systém managementu kvality. Komu je kurz určen Kurz je vhodný pro manažery kvality a představitele vedení, interní auditory [...]
Page 1 of 2