25
Úno

0
PPAP podle AS9145

PPAP podle AS9145

Norma AS9145 stanovuje požadavky na návrh a zavedení nových dílů do výroby, včetně zajištění dokumentace APQP a PPAP. Pokročilé plánování APQP začíná konceptem produktu, pokračuje osvojením výroby prostřednictvím zadání produktu, plánováním výroby, validací produktu a procesu, a končí použitím produktu a službami po dodání. Norma AS9145 doplňuje a integruje požadavky standardů pro letecký, kosmický a [...]

02
Dub

0
K-LIE Doškolení interních auditorů AS9100D / EN 9100:2016

K-LIE Doškolení interních auditorů AS9100D / EN 9100:2016

Kurz je určen interním auditorům organizací, které mají zavedený systém managementu kvality podle normy AS9100, a pracovníkům, kteří plánují a řídí provádění interních auditů. Mohou se zúčastnit také pracovníci organizací, které mají zavedený systém managementu podle jiné normy (např. QMS, EMS), případně nemají zavedený systém žádný, pouze mají zájem pro provádění interních auditů využívat předpisy [...]

02
Dub

0
K-LIB Interní auditor systému řízení AS9100D / ČSN EN 9100:2016

K-LIB Interní auditor systému řízení AS9100D / ČSN EN 9100:2016

Komu je kurz určen Kurz je především určen pro interní auditory společností, které mají zavedený systém managementu jakosti podle normy AS/EN 9100D nebo takový systém plánují zavést. Dále je kurz vhodný pro pracovníky, kteří plánují a řídí provádění interních auditů. Kurz je však vhodný i pro interní auditory a další pracovníky společností, které mají zavedený [...]

28
Zář

0
K-LAA-17 Aerospace Awareness

K-LAA-17 Aerospace Awareness

AS9100 revize D Systémy managementu kvality – Letectví a kosmonautika – Požadavky AS9120 revize B Systémy managementu kvality – Letectví a kosmonautika – Požadavky na distributory produktů, kteří zajišťují jejich skladování Kurz je určen pro technické a řídící pracovníky zabezpečující oblast kvality v organizacích, které uplatňují požadavky norem pro letecký průmysl nebo se chystají tyto [...]